Květen 2015

Not the only one

2. května 2015 v 14:12 | snilek
He'd already asked for my number
when will he call, I wonder
I'd give it away on a Friday
I haven't heard a friggin' (?) now it's Wednesday
I don't know what he's thinking,
he can leave me alone and I'll be waiting
I don't think so
there's other fish in the sea
who would love to swim with me

[Chorus]
You're not the only one out there for me, and I know,
you're not the only one who's gonna be for me

There's other fishes in the sea
there's other fishes in the sea

You finally called and I'm not home
don't even bother at all
can't remember what he looks like
it's been fourteen days, that's not my type
I know they're not all like that
there's gotta be some that don't think they're all that
yes I know so,
there's other fish in the sea
who would love to swim with me

[Chorus]

There's other fishes in the sea
there's other fishes in the sea (in the sea)
there's other fishes in the sea
there's other fishes in the sea (fishes in the sea)

[Chorus]

You're not the only one
there's other fishes in the sea
you're not the only one
there's other fishes in the sea
you're not the only one
there's other fishes in the sea
you're not the only one
there's other fishes in the sea
Požádal mě o číslo
kdy zavolá, jsem zvědavá
Dala jsem mu ho v pátek
Neslyšela jsem zatracený nic '(?) a teď to je středa
Nevím, co si myslí,
že mě může nechat a já budu čekat
Já si to nemyslím
jsou další ryby v moři
které by se mnou rády plavaly

[Chorus]
Nejsi jediný, tam pro mě, a já vím,
nejsi jediný, kdo to bude pro mě

Jsou tu další ryby v moři
jsou tu další ryby v moři

Tys konečně volal a já nejsem doma
ani se neobtěžoval vůbec
nemůžu vzpomenout, jak vypadá
už je to 14 dní, to není můj typ
Vím, že nejste všichni takoví, že
Musí tu být nějaký, co není jako všichni,
ano, já to vím,
tam je další ryba v moři
která by se mnou ráda plavala

[Chorus]

Jsou tu další ryby v moři
jsou tu další ryby v moři (v moři)
jsou tu další ryby v moři
jsou tu další ryby v moři (ryby v moři)

[Chorus]

Nejsi jediný
jsou tu další ryby v moři
nejsi jediný
jsou tu další ryby v moři
nejsi jediný
jsou tu další ryby v moři
nejsi jediný
jsou tu další ryby v moři

Once and for real

2. května 2015 v 14:12 | snilek
You could shake the starts out of the sky
doesn't matter, our faiths will collide
you can pull the plug out
watch all the water strain
still I know it would be the same,
still I know it would be the same

I see it in my mind's eye
a world made just for you and I
so I know, it's worth the wait

[Chorus]
Oh, once is enough, that's how I feel
we do this once and for real
love, is strong enough
so here's the deal,
we do this once and for real

I'm building my life to include you
so for now I have someone to look for ado
I'm in no hurry, no worries, you're out there somewhere
still I hope you will be here soon,
still I hope you will be here soon

I see it in my mind's eye
a world made just for you and I
so I know, it's worth the wait

[Chorus]

(I'm waiting for something)
(I'm waiting for someone)
(I'm waiting for you)

[Chorus]

(dadadadadada)
Mohl jsi zatřást začátky nebe
Nezáleží,naše víry se srazí
Můžeš táhnout za zástrčku
Pozorovat celé to vodní napětí
Pořád vím,že by to bylo stejné
Pořád vím,že by to bylo stejné

Vidím to v mém oku mysli
Svět udělaný jen pro tebe a mne
Tak vím,že stojí za to čekat

(Refrén)
Oh,jednou je dost,to je to,jak se cítím
Děláme tohle jednou a opravdově
Láska je dost silná
Tak tady je dohoda
Dělám tohle jednou a opravdově

Stavím můj život,abych tě do něho započítala
Tak teď mám někoho,abych se a něj dívala
Jsem bez spěchání,bez obav,někde tam venku jsi
Pořád doufám,že tu budeš brzy
Pořád doufám,že tu budeš brzy

Vidím to v mém oku mysli
Svět udělaný jen pro tebe a mne
Tak vím,že stojí za to čekat

Oh,jednou je dost,to je to,jak se cítím
Děláme tohle jednou a opravdově
Láska je dost silná
Tak tady je dohoda
Dělám tohle jednou a opravdově

(Čekám na něco)
(Čekám na někoho)
(Čekám na tebe)