Květen 2015

I Will Be

10. května 2015 v 14:46 | snilek
There's nothing I could say to you
Nothing I could ever do to make you see
What you mean to me

All the pain, the tears I cried
Still you never said goodbye and now I know
How far you'd go

I know I let you down
But it's not like that now
This time I'll never let you go

I will be, all that you want
And get myself together
'cause you keep me from falling apart

All my life, I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

I thought that I had everything
I didn't know what life could bring
But now I see, honestly

You're the one thing I got right
The only one I let inside
Now I can breathe, coz you're here with me

And if I let you down
I'll turn it all around
'cause I will never let you go

I will be, all that you wan't
And get myself together
'cause you keep me from falling apart

All my life, I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

'cause without you I cant sleep
I'm not gonna ever, ever let you leave
You're all I've got, you're all I want
Yeah...

And without you I don't know what I'd do
I can never, ever live a day without you
Here with me, did you see,
You're all I need?

And I will be, all that you want
And get myself together
'cause you keep me from falling apart

All my life (my life), I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

I will be, all that you want
And get myself together
'cause you keep me from falling apart

And all my life, you know I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay
Není nic, co bych Ti mohla říct,
nic, co bych mohla udělat, abych Ti ukázala,
co pro mě znamenáš

Všechna ta bolest, slzy co jsem uronila
A Tys pořád neřekl sbohem a teď vím,
jak daleko bys zašel

Vím, že Tě zklamala,
ale teď už to tak nebude
Tentokrát Tě už nenechám odejít

Budu všechno po čem toužíš
a dám se dohromady,
protože Ty mě držíš pohromadě

Celý svůj život, budu navždy s Tebou
Abys přežil den
A všechno bylo v pořádku

Myslela jsem, že mám všechno
Nevěděla jsem, co může život přinést,
Ale teď už to vidím, vážně

Ty jsi to jediné, co mám správně
Jediný koho pustím k sobě
Teď už můžu dýchat, protože jsi tady se mnou

A kdybych Tě zklamala,
všechno to otočím
Protože Tě nikdy nenechám odejít

Budu všechno po čem toužíš
a dám se dohromady,
protože Ty mě držíš pohromadě

Celý svůj život, budu navždy s Tebou
Abys přežil den
A všechno bylo v pořádku

Protože bez Tebe nemůžu spát
Vůbec nikdy Tě nenechám odejít
Jsi všechno co mám, všechno co chci
Joo...

A bez Tebe nevím, co bych dělala
Nikdy bych bez Tebe nepřežila ani den
Tady se mnou, pochopil jsi
že jsi vše, co potřebuju?

Budu všechno po čem toužíš
a dám se dohromady,
protože Ty mě držíš pohromadě

Celý svůj život, budu navždy s Tebou
Abys přežil den
A všechno bylo fajn

Budu všechno po čem toužíš
a dám se dohromady,
protože Ty mě držíš pohromadě

Celý svůj život, budu navždy s Tebou
Abys přežil den
A všechno bylo v pořádku

Get Over It

2. května 2015 v 14:13 | snilek
Slipping down a slide
I did enjoy the ride
Don't know what to decide
You lied to me
You looked me in the eye
It took me by surprise
Now are you gratified
You cried to me

La, la, la, la, la, la

Don't turn around
I'm sick and I'm tired of your face
Don't make this worse
You've already gone and got me mad
It's too bad, I'm not sad
It's casting over
It's just one of those things
You'll have to get over it

When I was feeling down
You'd start to hang around
And then I found your hands all over me
And that was out of bounds
You filthy rotten hound
It's better than it sounds, believe me

La, la, la, la, la, la

Don't turn around
I'm sick and I'm tired of your face
Don't make this worse
You've already gone and got me mad
It's too bad I'm not sad
It's casting over
It's just one of those things
You'll have to get over it

Hey, you gotta get over
Hey, you gotta get over it

It's too bad, I'm not sad
It's casting over
It's just one of those things
You'll have to get over it

Don't turn around
I'm sick and I'm tired of your face
Don't make this worse
You've already gone and got me mad

Don't turn around
I'm sick and I'm tired of your face
Don't make this worse
You've already gone and got me mad
It's too bad I'm not sad
It's casting over
It's just one of those things
You'll have to get over it

You'll have to get over it
Jezdím po skluzavce
Vychutnávám si jízdu
Nevím, jak se rozhodnout
Lhal jsi mi
Díval ses mi do očí
Udivilo mě to
Teď jsi spokojený?
Pláčeš pro mě

La, la, la, la, la, la

Neotáčej se
Jsem nemocná a unavená z tvé tváře
Nedělej to horší
Jsi už pryč a pobláznil jsi mě
Je to špatný, ale nejsem smutná
Je konec castingu
Je to jen jedna z těch věcí,
Se kterými se musíš vypořádat

Když jsem se cítila na dně
Začal jsi se potloukat kolem mě
A potom jsem našla tvé ruce všude okolo sebe
To už bylo příliš
Ty nečistý, zkažený chrte
Je to lepší, než jak to zní, věř mi

La, la, la, la, la, la

Neotáčej se
Jsem nemocná a unavená z tvé tváře
Nedělej to horší
Jsi už pryč a pobláznil jsi mě
Je to špatný, ale nejsem smutná
Je konec castingu
Je to jen jedna z těch věcí,
Se kterými se musíš vypořádat

Hej, musíš se s tím smířit
Hej, musíš se s tím smířit

Je to špatné, ale nejsem smutná
Je konec castingu
Je to jen jedna z těch věcí,
Se kterými se musíš vypořádat

Neotáčej se
Jsem nemocná a unavená z tvé tváře
Nedělej to horší
Jsi už pryč a pobláznil jsi mě

Neotáčej se
Jsem nemocná a unavená z tvé tváře
Nedělej to horší
Jsi už pryč a pobláznil jsi mě
Je to špatný, ale nejsem smutná
Je konec castingu
Je to jen jedna z těch věcí,
Se kterými se musíš vypořádat,

Musíš se s tím smířit

Headset

2. května 2015 v 14:13 | snilek
See I got a little bit of a problem
back where I come from,
feels like five people in my population
and no one ever leaves there
I'm gonna be the first one
I guess my papa always told me the way it wasn't
and my mama think she knows me, I know she doesn't
(ah ah ah)

But I got my head set on California
I'll fly away tomorrow, won't even warn ya
and I'll send a big postcard, just to piss you off
I got my head set on California
Here I come

See, I got what you would call an obsession
it feels like I think sane
the limits of a small town
frustrating my brain,
might leave some roots there,
but my head's on the next plane
'cause my daddy always told me the way it was,
and my mama think she knows me, I know she doesn't
(ah ah ah)

But I got my head set on California
I'll fly away tomorrow, won't even warn ya
and I'll send a big postcard, just to piss you off
I got my head set on California
Here I come

Here I come

Papa always tells me the way it was,
and my mama think she knows me, I know she doesn't
(ah ah ah)

But I got my head set on New York City
I'll fly away tomorrow, won't even miss me
and I'll get a big boyfriend, just to piss you off

But I got my head set on California
I'll fly away tomorrow, won't even warn ya
and I'll send a big postcard, just to piss you off
I got my head set on California
Here I come

Here I come, here I come
Podívej, mám malý problém
Tam, odkud pocházím
Vypadá to jako pět lidí v celé populaci
A nikdo to tam neopustí
Budu první
Jsem si jistá, že můj táta vždycky říkal, že není cesty
A máma si myslela, že mě zná, ale vím, že neznala
(ah ah ah)

Ale musela jsem svojí hlavu nastavit na Kalifornii
Odletím zítra, nebudeš mě snad varovat, že ne? Jó
A pošlu velkou pohlednici, jenom se na tebe vychčiju
Musela jsem svůj mozek nastavit na Kalifornii
Odtud pocházím

Podívej, dostala jsem to, co by vyžadovalo posedlost
Vypadá to jako bych myslela rozumně
Hranice malého města
Frustrující můj mozek
Tady zanechaly nějaké stopy
Ale moje hlava je na jiné lodi
Protože táta vždycky říkal, že existuje cesta
A máma myslela, že mě zná, ale vím, že neznala
(ah ah ah)

Ale musela jsem svojí hlavu nastavit na Kalifornii
Odletím zítra, nebudeš mě snad varovat, že ne? Jó
A pošlu velkou pohlednici, jenom se na tebe vychčiju
Musela jsem svůj mozek nastavit na Kalifornii
Odtud pocházím

Odtud pocházím

Táta vždycky říkal, že existuje cesta
A máma myslela, že mě zná, ale vím, že neznala
(ah ah ah)

Musela jsem svojí hlavu nastavit na New York
Odletím zítra, nikdy mi nebude chybět
A budu mít velkýho kluka a na tebe se vychčiju

Ale musela jsem svojí hlavu nastavit na Kalifornii
Odletím zítra, nebudeš mě snad varovat, že ne? Jó
A pošlu velkou pohlednici, jenom se na tebe vychčiju
Musela jsem svojí hlavu nastavit na Kalifornii
Odtud pocházím

Odtud pocházím, odtud pocházím

Falling Down

2. května 2015 v 14:13 | snilek
If fear´s what makes us decide
Our future journey
Well I´m not along for a ride
Cause I´m still yearning
To try and touch the sun
My fingers burning
Before you´re old you are young
Yeah, I´m still learning

I am falling down
Try and stop me
It feels so good to hit the ground
You can watch me
Fall right on my face
It´s an uphill human race
And I am falling down

I´m standing out in the street
The earth is moving
I feel it under my feet
And I´m still proving
That I can stand my ground
And my feet aren´t there
Haven´t washed my hair
To be lost before you are found
Don´t mean you´re losing

I am falling down
Try and stop me
It feels so good to hit the ground
You can watch me
Fall right on my face
It´s an uphill human race
And I am falling down

Some day I´ll live in a house
Et cetera, Et cetera, Et cetera
But you know that´s not for now
And for now I´m falling down, down, down
Down, down, down
Down, down, down
Yeah-eee-yeah-eee-yeah

I am falling down
Try and stop me
It feels so good to hit the ground
You can watch me
Fall right on my face
It´s an uphill human race
And I am falling down
I´m falling down, falling down
Falling, falling, falling
Falling
It feels so good to hit the ground
I am falling, falling down
Pokud je to strach, co nás nutí rozhodnout
naší budoucí cestu
Tak nejsem přítomna na jízdu
Protože pořád toužím
Zkusit a dotknout se Slunce
Moje prsty hoří
Předtím než zestárneš jsi mladý
Yeah, a já se pořád učím

Padám
Zkus a zastav mě
Je to tak dobré uhodit se o zem
Můžeš mě sledovat
Dopadneš správně na můj obličej
Je to namáhavá lidská jízda
A já padám

Stojím na ulici
Země se hýbe
Cítím to pod nohama
A pořád se zlepšuju
Že dokážu zůstat na zemi
Ale moje nohy ne
Neumyla jsem si vlasy
Být ztracen předtím než jsi nalezen
Neznamená to, že prohráváš

Padám
Zkus a zastav mě
Je to tak dobré uhodit se o zem
Můžeš mě sledovat
Dopadneš správně na můj obličej
Je to namáhavá lidská jízda
A já padám

Jednou budu bydlet v domě
a tak dále, a tak dále, a tak dále
Ale víš že pro to není pro teď
A teď já padám dolů, dolů, dolů,
dolů, dolů, dolů,
dolů, dolů, dolů,
Yeah-eee-yeah-eee-yeah

Padám
Zkus a zastav mě
Je to tak dobré uhodit se o zem
Můžeš mě sledovat
Dopadneš správně na můj obličej
Je to namáhavá lidská jízda
A já padám dolů,
Padám dolů, padám dolů
Padám, padám, padám
Padám
Je to skvělé uhodit se o zem
Padám, padám dolů

Tomorrow You Didnt

2. května 2015 v 14:13 | snilek
It's a forgone conclusion,
your love's an illusion
and the picture is starting to fade
boy let's be honest,
when it comes to your promise
it's just a lot of empty words you say
and the future's only gonna be more of the same
you've only got yourself to blame

Tomorrow you didn't, yesterday you won't
'cause I know everything you say you gonna do you don't
that's a given, it doesn't matter anyway
hey, I know what love wasn't,
I know what love isn't
so when you say you're gonna change you gotta be kidding
tomorrow you didn't,
hey hey,
I'm outta here today

I used to believe in, all your romantic dreaming
but it really ain't that cute anymore
'cause my time's to precious
so I wish you the best with
whatever it is you're looking for
baby this is all for your own good,
I'm leaving cause I know you never would

Tomorrow you didn't, yesterday you won't
'cause I know everything you say you gonna do you don't
that's a given, it doesn't matter anyway
hey, I know what love wasn't,
I know what love isn't
so when you say you're gonna change you gotta be kidding
tomorrow you didn't,
hey hey,
I'm outta here today

I don't need a crystalball to see it all my dear,
it doesn't matter what you say,
it always turns out the same way
your predictions are fiction
and it's tragically clear

Tomorrow you didn't, yesterday you won't
'cause I know everything you say you gonna do you don't
that's a given, it doesn't matter anyway
hey, I know what love wasn't,
I know what love isn't
so when you say you're gonna change you gotta be kidding
tomorrow you didn't,
hey hey,
I'm outta here
I'm outta here today
Je to předčasný závěr
tvoje láska je iluze
a obraz začíná upadávat
chlapče, buď upřímný
když dojde na tvoje sliby
říkáš jen spoustu prázdných slov
a v budoucnu to bude pořád jen stejné
můžeš si za to sám

Zítra jsi neudělal, včera neuděláš
protože já vím, že všechno co řekneš, že uděláš, stejně neuděláš
to je dané, v každém případě na tom nezáleží
hej, já vím, nebyla to láska
já vím, není to láska
takže když říkáš, že se to změní, děláš si srandu
zítra jsi neudělal
hej hej,
Dneska jdu odsud

Kdysi jsem věřila, všem tvým romantickým představám
ale už to opravdu přestává být roztomilé
protože můj čas je drahý
takže si přeji to nejlepší
s čímkoliv co najdeš
zlato, všechno je to jen pro tvé dobro
odcházím, protože ty nikdy nebudeš chtít

Zítra jsi neudělal, včera neuděláš
protože já vím, že všechno co řekneš, že uděláš, stejně neuděláš
to je dané, v každém případě na tom nezáleží
hej, já vím, nebyla to láska
já vím, není to láska
takže když říkáš, že se to změní, děláš si srandu
zítra jsi neudělal
hej hej,
Dneska jdu odsud

Nepotřebuji křišťálovou kouli, abych to vše viděla, drahý
nezáleží na tom co říkáš
vždycky to dopadne stejně
tvoje předpovědi jsou fikce
a je to tragicky jasné

Zítra jsi neudělal, včera neuděláš
protože já vím, že všechno co řekneš, že uděláš, stejně neuděláš
to je dané, v každém případě na tom nezáleží
hej, já vím, nebyla to láska
já vím, není to láska
takže když říkáš, že se to změní, děláš si srandu
zítra jsi neudělal
hej hej,
Dneska jdu odsud

Move your little self on

2. května 2015 v 14:13 | snilek
I will move my little self on
it won't be very much longer
one day soon he will find me
I know this because I believe

If I get to know myself better
I will be a little bit stronger
I won't forget everything you told me
yeah I miss, the way you'd hold me
the words you told me

Things happen for a reason, you'll become a stronger person
when life tears you up, then you'll understand
it's never easy, but you'll know when you get there
as it tears you down, it builds you up
well, it built you up

Some girls fall, just like I did
they break our hearts, I should've broke his
get yourself up, strut along further,
my advice, you can do better
just say whatever

Things happen for a reason, you'll become a stronger person
when life tears you up, then you'll understand
it's never easy, but you'll know when you get there
as it tears you down, it builds you up
well, it built you up

Well, you said you would love me forever
well, blablablablablablabla
you should maybe watch what you're saying
why, why, why

Things happen for a reason, you'll become a stronger person
when life tears you up, then you'll understand
it's never easy, but you'll know when you get there
as it tears you down, it builds you up
well, it built you up

Things happen for a reason, you'll become a stronger person
when life tears you up, then you'll understand
it's never easy, but you'll know when you get there
as it tears you down, it builds you up
well, it built you up
Přesunu svou maličkost
Nebude to o hodně dál
Jednoho dne mě najde
Vím to, protože věřím

Pokud se poznám lépe
Budu o trochu silnější
Nezapomenu nic co jsi mi říkal
Yeah, stýská se mi po tom, jak jsi mě držel
Slovech cos mi řekl

Věci se stávají z nějakého důvodu, ty se stáváš silnější osobou
Když tě život roztrhá na kusy, porozumíš
Nikdy to není lehké, ale budeš vědět, kdy se tam dostat
A až tě roztrhá, vzkřísí tě
Jo, vkřísí tě

Některé holky padají, přesně jako já
Zlomí naše srdce, měla jsem zlomit jeho
Vstávej, vykračuj si dál
moje rada, dokážeš to líp
jenom řekni cokoliv

Věci se stávají z nějakého důvodu, ty se stáváš silnější osobou
Když tě život roztrhá na kusy, porozumíš
Nikdy to není lehké, ale budeš vědět, kdy se tam dostat
A až tě roztrhá, vzkřísí tě
Jo, vkřísí tě

Řekl jsi, že mě budeš milovat navždy
bla bla bla bla bla
Možná bys měl dávat bacha na to co říkáš
proč? proč? proč?

Věci se stávají z nějakého důvodu, ty se stáváš silnější osobou
Když tě život roztrhá na kusy, porozumíš
Nikdy to není lehké, ale budeš vědět, kdy se tam dostat
A až tě roztrhá, vzkřísí tě
Jo, vkřísí tě

Věci se stávají z nějakého důvodu, ty se stáváš silnější osobou
Když tě život roztrhá na kusy, porozumíš
Nikdy to není lehké, ale budeš vědět, kdy se tam dostat
A až tě roztrhá, vzkřísí tě
Jo, vkřísí tě

Alone

2. května 2015 v 14:13 | snilek
Hey man.
Tell me what were you thinking
What the hell were you saying?
Oh come on now,
Stop! and think about it.
Hey now,
maybe you should just listen,
maybe you should stop talking for a second.
Shut up, listen to me.

[CHORUS:]
You're so obvious,
you're so oblivious,
and now you wonder why,
you're the one alone.
So don't apologize,
you don't even realize,
you screwed it up this time
now you're the one alone

Uh uh oh oh oh
Uh uh oh oh oh

Hey bro,
I'm just tryin' to let you know,
you really think that you're special,
oh come on now,
I've seen so much better,
hey there,
did you actually think that I cared?

Don't know if you want to go there,
oh come on now,
keep on, keep on dreaming.

[CHORUS:]
You're so obvious,
you're so oblivious,
and now you wonder why,
you're the one alone.
So don't apologize,
you don't even realize,
you screwed it up this time
now you're the one alone

If you,
want to,
be my,
uh uh oh,
you know,
you can't,
play games,
and you know what I mean,
sorry,
but you don't,
get my,
my-y-y-y,
I'm gone,
you're still,
dreaming,
about me,
over and over and over and over and over again.

[CHORUS:]
You're so obvious,
you're so oblivious,
and now you wonder why,
you're the one alone.
So don't apologize,
you don't even realize,
you screwed it up this time
now you're the one alone

You're so obvious,
you're so oblivious,
and now you wonder why,
you're the one alone.
So don't apologize,
you don't even realize,
you screwed it up this time
now you're the one alone
Hej chlape
Řekni mi co sis sakra myslel
Co jsi to sakra říkal
Ale no tak
Přestaň! Přemýšlej o tom
Hey teď
By jsi měl asi poslouchat
Možná by jsi měl na minutku přestat mluvit
Sklapni, poslouchejte mě

Refrén:
Jsi tak jednoduchý
Tak lhostejný
A teď se ptáš proč
Jsi jediný sám
Takže se neomlouvej
Ani si to neuvědomuješ
Jsi tak nevyrovnaný
Teď jsi zůstal sám

Uh uh oh oh oh
Uh uh oh oh oh

Hey kámo
Jen se tě snažím upozornit
Vážně si myslíš že jsi něco víc?
Ale no tak
Viděla jsem spoustu lepších
hej ty tam
Vážně si myslíš že mě zajímáš?

Nevíš, jestli chceš do toho jít
Ale no tak
Jen sni, sni dál

Refrén:
Jsi tak jednoduchý
Tak lhostejný
A teď se ptáš proč
Jsi jediný sám
Takže se neomlouvej
Ani si to neuvědomuješ
Jsi tak nevyrovnaný
Teď si zůstal sám

Pokud
Chceš
Být můj
uh oh oh
Víš
Že nemůžeš
Hrát hry
A ty víš co myslím
Promiň
Ale ty
Jsi nedostal
Mě-ě-ě
Jsem fuč
Ty pořád
Sníš
O mě
Znovu dokola a dokola a dokola a dokola

Refrén:
Jsi tak jednoduchý
Tak lhostejný
A teď se ptáš proč
Jsi jediný sám
Takže se neomlouvej
Ani si to neuvědomuješ
Jsi tak nevyrovnaný
Teď si zůstal sám

Jsi tak jednoduchý
Tak lhostejný
A teď se ptáš proč
Jsi jediný sám
Takže se neomlouvej
Ani si to neuvědomuješ
Jsi tak nevyrovnaný
Teď si zůstal sám

Spongebob Squarepants Theme

2. května 2015 v 14:12 | snilek
Are you ready kids?
Who lives in a pineapple
under to sea?
SpongeBob SquarePants!
Absorbent and yellow and porous is he?
SpongeBob SquarePants!
If nautical sonsense be something you wish?
SpongeBob SquarePants!
Then drop on the deck and flop like a fish.
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!
Jste připraveny, děti?
Kdo žije v ananasu na
Dně moří?
SpongeBob SquarePants!
Kdo je absorbující. žlutý a porézní?
SpongeBob SquarePants!
Přejete si slyšet námořnickou báchorku?
Tak si hačněte na palubu a mrskejte sebou jako ryby
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!
SpongeBob SquarePants!

I dont give

2. května 2015 v 14:12 | snilek
Everytime you go away
It actually kinda makes my day
Everytime you leave
You slam the door

You pick your words so carefully
You hate to think you're hurting me
You leave me laughing on
The floor

Cause I don't give it up, I don't give a damn
What you say about that
You know I don't give it up, I don't give a damn
What you say about that
You know I'm not gonna cry, about some stupid guy
A guy who thinks he's all that

I thought we were just hanging out
So why'd you kiss me on the mouth
You thought the way you taste
Would get me high

You went to all your friends to brag
Guys are always such a drag
Don't you know the reason that I kissed you was to
Say goodbye

Cause I don't give it up
I don't give a damn what you say about that
You know I don't give it up
I don't give a damn what you say about that
You know I'm not gonna cry about some stupid guy
A guy who thinks he's all that

Hanging hanging out, I am simply
Hanging hanging out, I am simply
Hanging so why'd you kiss me on the mouth?

Don't you know that I...

I don't give a damn about you
I won't give it up not for you
I don't give a damn about you
I won't give it up not for you
I'm not gonna cry about some stupid guy
A guy who thinks he's all that

I don't give it up
I don't give a damn what you say about that
You know I don't give it up
I don't give a damn what you say about that

I don't give it up
I don't give a damn what you say about that
You know I don't give it up
I don't give a damn what you say about that
Vždy, když jdeš pryč
Je to tak nějak část mého dne
Vždy, když odcházíš
Práskneš dveřmi

Vybíráš svoje slova tak opatrně
Nesneseš pomyšlení, že mě zraňuješ
Necháváš mě na dně, ale já se směju

Refren
Protože to nevzdám, kašlu na to
Co na to říkáš
Víš, že to nevzdám, kašlu na to
Co na to říkáš
Víš, že nebudu brečet
Kvůli nějakému hlupákovi
Klukovi, který si myslí, že je všechno

Myslela jsem, že jsme si spolu jen tak vyšli
Tak proč jsi mě políbil na ústa
Myslel sis, že to, co zkoušíš
Mě tak nadchne

Šel jsi se chlubit všem svým kamarádům
Kluci se vždy dají tak unést
Nevíš, že důvodem mého polibku bylo
Říct sbohem

Refren

Vyšla, vyšla jsem si, prostě jsem si
Vyšla, vyšla jsom si, prostě jsem si
Vyšla, tak proč jsi mě chtěl políbit na ústa?

Nevíš, že jsem jen...

Nestarám se o tebe
Nevzdám to kvůli tobě
Nestarám se o tebe
Nevzdám to kvůli tobě
Nebudu brečet kvůli nějakému hlupákovi
Klukovi, který si myslí, že je všechno

Why - Proč

2. května 2015 v 14:12 | snilek
Why, do you always do this to me?
Why, couldn't you just see it through me?
How come, you act like this.
Like you just don't care at all.
Do you expect me to believe.
I was the only one to fall?

I can feel I can feel you near me, even though you're far away.
I can feel I can feel you, baby. Why?

It's not supposed to feel this way.
I need you, I need you.
More and more each day.
It's not supposed to hurt this way.
I need you, I need you, I need you.

Tell me, are you and me still together?
Tell me, do you think we could last forever?
Tell me, why?

Hey, listen to what we're not saying
Let's play, a different game than what we're playing.
Try to look at me and really see my heart.
Do you expect me to believe.
I'm gonna let us fall apart?

I can feel I can feel you near me, even when you're far away.
I can feel I can feel you baby, why?

It's not supposed to feel this way
I need you, I need you
More and more each day.
It's not supposed to hurt this way
I need you, I need you, I need you

Tell me, are you and me still together?
Tell me, do you think we could last forever?
Tell me, why?

So go and think about whatever you need to think about.
Go ahead and dream about whatever you need to dream about.
And come back to me when you know just how you feel, you feel.
I can feel I can feel you near me, even though you're far away.
I can feel I can feel you baby, why?

It's not supposed to hurt this way.
I need you, I need you.
More and more each day.
It's not supposed to hurt this way.
I need you, I need you, I need you
Tell me...

It's not supposed to hurt this way.
I need you, I need you.
More and more each day.
It's not supposed to hurt this way.
I need you, I need you, I need you.
Tell me, are you and me still together?
Tell me, do you think we could last forever?
Tell me, why?
Proč, mi to vždycky děláš?
Proč, to prostě vidíš skrze mě?
Jak to, že to půspobí takhle
Jako by jsi to nemohl nechat tak
Myslíš si že tomu uvěřím
Byla jsem jediná, kdo klesl?

Dovedu cítít,dovedu cítit, že jsi blízko mě i když jsi daleko.
Dovedu cítít,dovedu tě cítit baby, proč?

Není pravděpodobné cítit se tak.
Potřebuju tě, potřebuju tě.
Víc a víc každý den.
Není pravděpodobné cítit se tak.
Potřebuju tě, potřebuju tě, potřebuju tě.

Řekni mi, zůstanem ty a já pořád spolu?
Řekni mi, myslíš si, že by to mohlo trvat věčně?
Řekni mi, proč?

Hey, poslouchej to, co my neříkáme.
Pojď hrát, odlišnou hru než jsme
hráli.
Zkus se na mě podívat a opravdu vidět mé srdce.
Myslíš si že tomu uvěřím.
Budu ta která nás rozdělí?

Dovedu cítít,dovedu cítit, že jsi blízko mě i když jsi daleko.
Dovedu cítít,dovedu tě cítit baby, proč?

Není pravděpodobné cítit se tak
Potřebuju tě, potřebuju tě
Víc a víc každý den
Není pravděpodobné cítit se tak
Potřebuju tě, potřebuju tě, potřebuju tě

Řekni mi, zůstanem ty a já pořád spolu?
Řekni mi, myslíš si, že by to mohlo trvat věčně?
Řekni mi, proč?

Tak jdi a přemýšlej o všem, o čem
potřebuješ.
Postupuj vpřed a sni o všem, o čem
potřebuješ.
A vrať se ke mě, až budeš vědět co ke mě cítíš,
cítíš.
Dovedu cítít,dovedu cítit, že jsi blízko mě
i když jsi daleko
Dovedu cítít,dovedu tě cítit baby, proč?

Nemá to bolet tímto způsobem.
Potřebuju tě, potřebuju tě.
Víc a víc každý den.
Nemá to bolet tímto způsobem.
Potřebuju tě, potřebuju tě, potřebuju tě.
Řekni mi...

Nemělo by to takhle bolet.
Potřebuju tě,potřebuju.
Stále víc a víc každý den.
Nemělo by to takhle bolet.
Potřebuju tě,potřebuju.
Řekni mi, zůstanem ty a já pořád spolu?
Řekni mi, myslíš si, že by to mohlo trvat věčně?
Řekni mi, proč?