Listopad 2013

Falling Fast

8. listopadu 2013 v 8:24 | snilek
I woke up and saw the sun today
You came by without a warning
You put a smile on my face
I want that for every morning

What is it I'm feeling?
'Cause I can't let it go
If seeing is believing
Then I already know

I'm fallin' fast
I hope this lasts
I'm falling hard for you
I say let's take a chance
Take it while we can
I know you feel it too
I'm falling fast

It doesn't matter what we do
You make everything seem brighter
I never knew I needed you
Like a sad song needs a sea of lighters

What is it I'm feeling?
'Cause I can't let it go
If seeing is believing
I already know

I'm fallin' fast
I hope this lasts
I'm falling hard for you
I say let's take a chance
Take it while we can
I know you feel it too
I'm falling fast

I hope you know
I hope it lasts
I'm falling hard
I'm falling fast
We can go
No holding back
I hope you know
I hope it lasts
I'm falling hard
I'm falling fast
We can go
No holding back

I'm fallin' fast
I hope this lasts
I'm falling hard for you
I say let's take a chance
Take it while we can
I know you feel it too
I'm falling fast
I'm falling fast
Dnes jsem se probudila a uviděla slunce
Přišel si bez varování
Nasadil si úsměv na mou tvář
Chci to tak každé ráno

Co je tohle za pocit?
Protože se toho nemůžu zbavit
Jestli vidět znamená věřím
Tak už vím

Rychle jsem se zamilovala
Doufám že to vydrží
Strašně moc jsem se zamilovala do tebe
Říkám, pojďme vzít tuhle šanci
Vzít jí dokud můžem
Vím že to cítíš taky
Rychle jsem se zamilovala

Nezáleží na tom co děláme
Díky tobě se všechno zdá jasnější
Nikdy jsem nevěděla že tě potřebuji
Jako smutná píseň potřebuje moře blesků

Co je tohle za pocit?
Protože se toho nemůžu zbavit
Jestli vidět znamená věřím
Tak už vím

Rychle jsem se zamilovala
Doufám že to vydrží
Strašně moc jsem se zamilovala do tebe
Říkám, pojďme vzít tuhle šanci
Vzít jí dokud můžem
Vím že to cítíš taky
Rychle jsem se zamilovala

Doufám že víš
Doufám že to vydrží
Strašně moc jsem se zamilovala
Rychle jsem se zamilovala
Můžeme jít
Nic nás nedrží zpátky
Doufám že víš
Doufám že to vydrží
Strašně moc jsem se zamilovala
Rychle jsem se zamilovala
Můžeme jít
Nic nás nedrží zpátky

Rychle jsem se zamilovala
Doufám že to vydrží
Strašně moc jsem se zamilovala do tebe
Říkám, pojďme vzít tuhle šanci
Vzít jí dokud můžem
Vím že to cítíš taky
Rychle jsem se zamilovala
Rychle jsem se zamilovala

Hush Hush

8. listopadu 2013 v 8:24 | snilek
Hush, hush
Shh
Hush, hush

I didn't mean to kiss you
You didn't mean to fall in love
I never meant to hurt you
You never meant for it to mean this much
Hush, hush now

I wanna to keep you
Forever next to me
You know that I still do
And all I wanted was to believe
Hush, hush now

So go on, live your life
So go on, say goodbye
So many questions but I don't ask why
So this time I won't even try
Hush, hush now
Hush, hush now

When I try to forget you
I just keep on remembering
What we had it was so true
And somehow we lost everything
Hush, hush now
(Hush, hush now)

So go on, live your life
So go on, say goodbye
So many questions but I don't ask why
So go on, live your life
So go on and say goodbye
So many questions but I don't ask why
Maybe someday but not tonight
Hush, hush now

(Hush, hush now)x2

Don't, don't, don't you ever say a word (word)
Of what you ever thought you heard (heard)
Don't you ever tell a soul, but you know
I tried to hide, but I still believe
We, that we were always meant to be (be)
And I can't ever let you go, no

Hush, hush now

So go on, live your life
So go on, say goodbye
So many questions but I don't ask why
So go on, live your life
So go on and say goodbye
So many questions but I don't ask why
Maybe someday but not tonight
Hush, hush now
Hush, hush now
Tiše, tiše
Pšt
Tiše, tiše

Nechtěla jsem tě políbit
Nechtěl jsi se zamilovat
Nikdy jsem ti nechtěla ublížit
Nikdy jsi nechtěl aby to znamenalo tak moc
Tiše, tiše teď

Chci tě držet
navždy vedle sebe
Víš že pořád chci
A všechno co jsem chtěla bylo věřit
Tiše, tiše teď

Tak běž, žij si svůj život
Tak běž, řekni sbohem
Tolik otázek ale já se neptám proč
Takže tentokrát se už ani nebudu snažit
Tiše, tiše teď
Tiše, tiše teď

Když se na tebe snažím zapomenout
Jen si tím vše připomínám
To co jsme měli bylo tak opravdové
A nějak jsme všechno ztratili
Tiše, tiše teď
(Tiše, tiše teď)

Tak běž, žij si svůj život
Tak běž, řekni sbohem
Tolik otázek ale já se neptám proč
Tak běž, žij si svůj život
Tak běž, řekni sbohem
Tolik otázek ale já se neptám proč
Možná jednoho dne, ale dnes večer ne
Tiše, tiše teď

(Tiše, tiše teď)

Neříkej, neříkej, neříkej nikdy ani slovo (slovo)
O tom co sis myslel že slyšíš (slyšíš)
Neříkej to duši, ale ty víš
Snažila jsem se schovat, ale pořád věřím
My, že jsme vždycky měli být (být)
A já tě nemůžu nechat odejít, ne

Tiše, tiše teď

Tak běž, žij si svůj život
Tak běž, řekni sbohem
Tolik otázek ale já se neptám proč
Tak běž, žij si svůj život
Tak běž, řekni sbohem
Tolik otázek ale já se neptám proč
Možná jednoho dne, ale dnes večer ne
Tiše, tiše teď
Tiše, tiše teď
Hello Heartache

3. listopadu 2013 v 8:21 | snilek
La la, la la la, la la

You were perfect
I was unpredictable
It was more than worth it
But not too sensible
Young and foolish
Seemed to be the way
I was stupid
To think that I could stay
Oh, oh
To think that I could stay

Goodbye my friend
Hello heartache
It's not the end
It's not the same
Wish it didn't have to be this way
But you will always mean the world to me, love
Goodbye my friend
Hello heartache
La la, la la la, la la
Hello heartache

I was champagne
You were Jameson
Every bad thing we did was so much fun
I've seen your best side
You got to see my worst
It's not the first time
But this one really hurts
Oh oh
Yeah this one's gonna, it hurts

Goodbye my friend
Hello heartache
It's not the end
It's not the same
Wish it didn't have to be this way
But you will always mean the world to me, love
Goodbye my friend
Hello heartache
La la, la la la, la la
Hello heartache

La la, la la la, la la x4

Do you know, do you get
It's just goodbye, It's not the end
Do you know, do you get
It's just goodbye, It's not the end

Aaah

Goodbye my friend
Hello heartache
It's not the end
It's not the same
Wish it didn't have to be this way
But you will always mean the world to me, love
Goodbye my friend
Hello heartache
La la, la la la, la la
Hello heartache

La la, la la la, la la
Hello heartache

Wish it didn't have to be this way
But you will always mean the world to me, love
Goodbye my friend
Hello heartache
La la, la la la, la la

Byl jsi perfektní
Byla jsem nepředvídatelná
Bylo to víc než že to za to stojí
Ale ne moc rozumné
Mladí a pobláznění
Zdá se že to tak bylo
Byla jsem hloupá
Že jsem si myslela, že bych mohla zůstat
Oh, oh
Že jsem si myslela, že bych mohla zůstat

Sbohem příteli
Vítám žal
Tohle není konec
Není to stejné
Přeji si aby to tak nemuselo být
Ale ty pro mě vždycky budeš celý svět, lásko
Sbohem příteli
Vítám žal
La la, la la la, la la
Vítám žal

Byla jsem šampaňské
Ty jsi byl Jameson
Jakákoliv špatná věc kterou jsme spolu udělali byla zábavná
Poznala jsem tvou nejlepší stránku
Ty jsi poznal mou nejhorší
Není to poprvé
Ale tentokrát to vážně bolí
Yeah, tentokrát to vážně bolí

Sbohem příteli
Vítám žal
Tohle není konec
Není to stejné
Přeji si aby to tak nemuselo být
Ale ty pro mě vždycky budeš celý svět, lásko
Sbohem příteli
Vítám žal
La la, la la la, la la
Vítám žal

La la, la la la, la la 4x

Víš, pochopil jsi to?
Je to jen sbohem, není to konec
Víš, pochopil jsi to?
Je to jen sbohem, není to konec

Aaah

Sbohem příteli
Vítám žal
Tohle není konec
Není to stejné
Přeji si aby to tak nemuselo být
Ale ty pro mě vždycky budeš celý svět, lásko
Sbohem příteli
Vítám žal
La la, la la la, la la
Vítám žal

La la, la la la, la la
Vítám žal

Přeji si aby to tak nemuselo být
Ale ty pro mě vždycky budeš celý svět, lásko
Sbohem příteli
Vítám žal

SippinOn Sunshine

3. listopadu 2013 v 8:20 | snilek
Boy you get me so high
buzzin like a bee hive
It's just a little kiss
But when it hits my lips
I'm sippin' on sunshine
Boy you're lookin' so fly
Hotter than July
I just wanna stay
Forever and today
Sippin' on sunshine

Down at the beach, you holding my hand
Got an umbrella stuck in the sand
Watching the waves crash into the shore
Baby, I want some more

Hey
What a beautiful day
All I need is a taste
Nothing but a good time
Sippin' on sunshine
No, don't got nowhere to go
So we go with the flow
Yeah, we're living the life
Sippin' on sunshine

Hey! Ho! Hey!
Sippin' on sunshine

Boy, you blow my mind
You got me up on cloud nine
Just a little taste
I wouldn't wanna waste
A sip of that sunshine
We can kick it all night
Underneath the moonlight
But when the party ends
We'll do it all again
Sippin' on sunshine

Down at the beach, you holding my hand
Got an umbrella stuck in the sand
Watching the waves crash into the shore
Baby, I want some more

Hey
What a beautiful day
All I need is a taste
Nothing but a good time
Sippin' on sunshine
No, don't got nowhere to go
So we go with the flow
Yeah, we're living the life
Sippin' on sunshine

Hey!
Sippin' on sunshine

Hey!
Sippin' on sunshine

Hey
What a beautiful day
All I need is a taste
Nothing but a good time (good time)
Sippin' on sunshine
No, don't got nowhere to go (no, don't)
So we go with the flow (hell yeah)
Yeah, we living the life (the life)
Sippin' on sunshine

Yeah, good time!
Woah, woah
Chlapče dostal si mě tak vysoko
Bzučím jako včelí úl
Je to jen malá pusa
Ale když udeří mé rty
Hází mě to do slunce
Chlapče vypadáš tak přelétavě
Žhavěji než červenec
Chci jen zůstat
Navždy a dnes
Hází mě to do slunce

Dole na pláži, držíš mě za ruku
Zaboříme deštník do písku
Sledujeme vlny jak narážejí na pobřeží
Zlato, chci něco víc

Hey
Jaký krásný den
Všechno co potřebuji je ochutnávat
Nic než jen dobrý čas
Opalujeme se na slunci
Ne, není kam jít
Tak půjdeme s proudem
Yeah, žijeme život
Opalujeme se na slunci

Hej! Ho! Hej!
Opalujeme se na slunci

Chlapče vyfoukl jsi mi mysl
Máš mě v sedmém nebi
Jenom malá ochutnávka
Nechci to promrhat
doušek tohohle slunečního svitu
Můžeme to nakopávat celou noc
Pod měsíčním světlem
Ale když ta párty skončí
Uděláme to všechno znova
Opalujeme se na slunci

Dole na pláži, držíš mě za ruku
Zaboříme deštník do písku
Sledujeme vlny jak narážejí na pobřeží
Zlato, chci něco víc

Hey
Jaký krásný den
Všechno co potřebuji je ochutnávat
Nic než jen dobrý čas
Opalujeme se na slunci
Ne, není kam jít
Tak půjdeme s proudem
Yeah, žijeme život
Opalujeme se na slunci

Hej!
Opalujeme se na slunci

Hej!
Opalujeme se na slunci

Hey
Jaký krásný den
Všechno co potřebuji je ochutnávat
Nic než jen dobrý čas (dobrý čas)
Opalujeme se na slunci
Ne, není kam jít (ne, není)
Tak půjdeme s proudem (sakra jo!)
Yeah, žijeme život (život)
Opalujeme se na slunci

Yeah, dobrý čas!
Woah, woah

You Aint Seen Nothin Yet

3. listopadu 2013 v 8:20 | snilek
First glance
You nearly meet my jaw drop
First dance
And you were looking so hot
How tense
I moved on for a lip-lock
Don't stop baby
Don't stop baby

First taste, like honey
You were so yum
Can't wait for a second
'Cause it's so fun
Third base
And head it for a homerun
Don't stop baby
Don't stop baby now

Hold on tight
To this rollercoasterr ride
And if you're lovin' me
Just give me one more kiss
'Cause you ain't seen nothing yet
And just let go
If you don't want ever know
So if you're lovin' me
Just give me one more kiss
'Cause you ain't seen nothing yet

My place, you show up with flowers
Your face, (I) could stare it for hours
Don't stop baby
Don't stop baby

Your car and sittin' right beside you
Rockstar in everything you do
And my heart is ready for the next move
Don't stop baby
Don't stop baby now

Hold on tight
To this rollercoasterr ride
And if you're lovin' me
Just give me one more kiss
'Cause you ain't seen nothing yet
And just let go
If you don't want ever know
So if you're lovin' me
Just give me one more kiss
'Cause you ain't seen nothing yet

Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet

'Cause, you ain't seen nothing yet

Hold on
Hold on
Hold on
Hold on tight

Hold on tight
To this rollercoasterr ride
And if you're lovin' me
Just give me one more kiss
'Cause you ain't seen nothing yet
And just let go
If you don't want ever know
So if you're lovin' me
Just give me one more kiss
'Cause you ain't seen nothing yet

Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet

'Cause, you ain't seen nothing yet

Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet
Yeah, yeah, not yet

'Cause, you ain't seen nothing yet
První rychlý pohled
Málem mi spadla čelist
První tanec
Vypadal jsi tak sexy
Napjatě
Přitáhla jsem se pro polibek
Nepřestávej lásko
Nepřestávej lásko

První meta chutnala jako med
Byl jsi tak sladký
Už se nemůžu dočkat druhé
Protože je to tak zábavné
Třetí meta
Homerun
Nepřestávej lásko
Teď nepřestávej lásko

Drž se pevně
Na této horské dráze
A pokud mě miluješ
Dej mi ještě jeden polibek
Protože jsi ještě nic neviděl
A nech to jen tak jít
Pokud se to nechceš dozvědět
Takže pokud mě miluješ
Dej mi ještě jeden polibek
Protože jsi ještě nic neviděl

Můj dům,objevil si se s květinami
Tvůj obličej, mohla bych se na něj dívat hodiny
Nepřestávej lásko
Nepřestávej lásko

Tvé auto a já sedím vedle tebe
Jsi Rockstar vším co děláš
A mé srdce je připraveno na další krok
Nepřestávej lásko
Nepřestávej lásko

Drž se pevně
Na této horské dráze
A pokud mě miluješ
Dej mi ještě jeden polibek
Protože jsi ještě nic neviděl
A nech to jen tak jít
Pokud se to nechceš dozvědět
Takže pokud mě miluješ
Dej mi ještě jeden polibek
Protože jsi ještě nic neviděl

Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne

Protože si ještě nic neviděl

drž se
drž se
drž se
Drž se pevně

Drž se pevně
Na této horské dráze
A pokud mě miluješ
Dej mi ještě jeden polibek
Protože jsi ještě nic neviděl
A nech to jen tak jít
Pokud se to nechceš dozvědět
Takže pokud mě miluješ
Dej mi ještě jeden polibek
Protože jsi ještě nic neviděl

Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne

Protože si ještě nic neviděl

Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne
Jo, jo , ještě ne

Protože si ještě nic neviděl

Hello Kitty

2. listopadu 2013 v 8:20 | snilek
Mina saiko, arigato, kawaii
Mom's not home tonight
So we can roll around have a pillow fight
Like a major rager omfg
Let's all slumber party
Like a fat kid on a pack of smarties
Someone chuck a cupcake at me

It's time for spin the bottle
Not gonna talk about it tomorrow
Keep it just between you and me
Let's play truth or dare now
We can roll around in our underwear how
Every silly kitty should be

Come, come
Kitty, Kitty you're so pretty, pretty
Don't go Kitty, Kitty stay with me
Come, come
Kitty, Kitty you're so silly, silly
Don't go Kitty, Kitty play with me!
Kawaii
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty you're so pretty!
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty you're so silly

Wake up got a secret
Pinky swear that you're gonna keep it
I've got something you need to see
Let's be friends forever
I wanna do everything with you together
Come and play with Kitty and me

Come, come
Kitty, Kitty you're so pretty, pretty
Don't go Kitty, Kitty stay with me
Come, come
Kitty, Kitty you're so silly, silly
Don't go Kitty, Kitty play with me!
Kawaii
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty you're so pretty!
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty you're so silly

Mina saiko, arigato, kawaii
Mina saiko, arigato, kawaii

Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty you're so pretty!
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty you're so silly
Come, come
Kitty, Kitty you're so pretty, pretty
Don't go Kitty, Kitty stay with me
Come, come
Kitty, Kitty you're so silly, silly
Don't go Kitty, Kitty play with me!
Každý blázní, děkuji, roztomilý
Mamka není dnes večer doma
Takže se můžeme válet a mít polštářovou bitku
jako hlavní Rager omfg
Pojďme na pyžamovou párty
Jako tlusté děti s lentilkami
Někdo po mě hodil košíček

Je čas roztočit láhev
Zítra o tom nebudeme mluvit
Udržme to jen mezi tebou a mnou
Pojďme si zahrát pravda nebo úkol
Můžeme se válet v našem spodním prádle jak by
každá pošetilá Kitty měla

Pojď, pojď
Kitty, Kitty jsi tak pěkná, pěkná
Nechoď Kitty, Kitty zůstaň se mnou
Pojď, pojď
Kitty, Kitty jsi tak pošetilá, pošetilá
Nechoď Kitty, Kitty hraj si se mnou!
Roztomilá
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty jsi tak pěkná!
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty jsi tak pošetilá

Probudíme se s tajemstvím
Pěkně přísahej že si ho necháš pro sebe
Mám něco co musíš vidět
Buďme přátelé navždy
Chci dělat všechno společně s tebou
Pojď a hraj si s Kitty a se mnou

Pojď, pojď
Kitty, Kitty jsi tak pěkná, pěkná
Nechoď Kitty, Kitty zůstaň se mnou
Pojď, pojď
Kitty, Kitty jsi tak pošetilá, pošetilá
Nechoď Kitty, Kitty hraj si se mnou!
Roztomilá
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty jsi tak pěkná!
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty jsi tak pošetilá

Každý blázní, děkuji, roztomilý
Každý blázní, děkuji, roztomilý

Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty jsi tak pěkná!
Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty jsi tak pošetilá
Pojď, pojď
Kitty, Kitty jsi tak pěkná, pěkná
Nechoď Kitty, Kitty zůstaň se mnou
Pojď, pojď
Kitty, Kitty jsi tak pošetilá, pošetilá
Nechoď Kitty, Kitty hraj si se mnou!

Give You What you Like

2. listopadu 2013 v 8:20 | snilek
Please wrap your drunken arms around me
And I'll let you call me yours tonight
'Cause slightly broke it's just what I need
And if you give me what I want
Then I'll give you what you like

Please tell me I'm your one and only
or lie and say it at least tonight
I've got a brand new cure for lonely
And if you give me what I want
Then I’'ll give you what you like

When you turn off the lights
I get stars in my eyes
Is this love?
Maybe someday
So don’'t turn on the lights
I’'ll give you what you like

Emotions aren’'t that hard to borrow
When love's the word you've never learned
And in a room of empty bottles
If you don’'t give me what I want
Then you’'ll get what you deserve

When you turn off the lights
I get stars in my eyes
Is this love?
Maybe someday
I'’ve got this scene in my head
I'’m not sure how it ends
Is it love?
Maybe one day
So don'’t turn on the lights
I'’ll give you what you like

I'll give you one last chance to hold me
If you give me one last cigarette
By now it's early in the morning
Now that I gave you what you want
All I want is to forget

When you turn off the lights
I get stars in my eyes
Is this love?
Maybe someday
I'’ve got this scene in my head
I'’m not sure how it ends
Is it love?
Maybe one day
So don'’t turn on the lights
I'’ll give you what you like
Prosím obejmi mě svýma opilýma rucema
A já si dnes večer nechám říkat tvou
Protože mírné zhroucení je přesně to co teď potřebuji
A pokud mi dáš to co chci
Tak ti dám cokoliv se ti zlíbí

Prosím řekni mi že jsem ta jedna a jediná
a nebo lež a řekni to až na konci večera
Mám nový lék samoty
A pokud mi dáš co chci
Tak ti dám cokoliv se ti zlíbí

Když zhasneš světla
Mám hvězdy v očích
Je tohle láska?
Možná jednou
Tak nerozsvicuj
Dám ti cokoliv se ti zlíbí

Není tak těžké půjčit si emoce
Když je láska slovo které jsi se nikdy nenaučil
A v pokoji prázdných láhví
Pokud mi nedáš to co chci
Tak dostaneš co si zasloužíš

Když zhasneš světla
Mám hvězdy v očích
Je tohle láska?
Možná jednou
Mám tuhle scénu v hlavě
Nejsem si jistá jak skončí
Je tohle láska?
Možná že jednoho dne
Tak nerozsvicuj
Dám ti cokoliv se ti zlíbí

Dám ti jednu poslední šanci mě obejmout
Pokud mi dáš jednu poslední cigaretu
Právě teď už je brzy ráno
Teď když jsem ti dala co jsi chtěl
Všechno co chci je zapomenout

Když zhasneš světla
Mám hvězdy v očích
Je tohle láska?
Možná jednou
Mám tuhle scénu v hlavě
Nejsem si jistá jak skončí
Je tohle láska?
Možná že jednoho dne
Tak nerozsvicuj
Dám ti cokoliv se ti zlíbí